Etiket: işte oyunlaştırma

  • Eğitimde ve Öğrenmede Oyunlaştırmanın Kuramları

    Eğitimde ve Öğrenmede Oyunlaştırmanın Kuramları

    Oyunlaştırmanın temelini oluşturan kuramların araştırılması için çeşitli kaynaklar taranmış ve bu kaynaklardan oyunlaştırmanın temellerini kuramsal bağlamda en detaylı ve mantıklı olarak ele alan “Gamification in Education and Business”1 kitabının 9.bölümü “Pyschological theory and gamification of learning”2 detaylı olarak incelenmiştir. Bu kaynağa ek olarak “Gamification in Learning and Education”3 kitabının 5.bölümü “Theories of gamification of learning…